Hörslingor och tillbehör

Vårt utbud av hörslingor från Ampetronic

Sennberg erbjuder allt från enklare slingförstärkare för exempelvis till receptionsdiskar, till hörslingor för riktigt stora ytor.

SingleLoop-system
Slingförstärkare för enklare typer av slingor exempelvis för periferislingor och receptionsdiskar.
MultiLoop™-system
Slingförstärkare för MultiLoop™-system. Systemen används till väldigt stora ytor eller ytor där stora metallförekomster finns samt för spillkontroll.
Receptionsslingor
Slingförstärkare för receptionsslingor och små periferislingor.
För fordon
Slingförstärkare för alla typer av fordon, DC-matade och hög strömkapacitet för att klara mängden metall i fordon.
För OEM
Förstärkare för integration i andra elektroniska produkter. För OEM-marknaden.
Mätinstrument
Mätinstrument för inmätning av hörslingor enligt standard IEC 60118-4, samt slingavlyssnare.
Tillbehör
Installationstillbehör, adaptrar, mikrofoner och annat som är bra att ha till hörslingor.