Vårt utbud av FM-system

ListenTALK 1,9 GHz
Digital FM, krypterad och säker två-vägskommunikation. En mångsidig lösning för alla.