FM-system

Från Listen Technologies finns två tour guide-system, ett klassiskt analogt 863 MHz och ett nytt digitalt och krypterat system på 1,9 GHz.
ListenTALK 1,9 GHz
Digital FM, krypterad och säker två-vägskommunikation. En mångsidig lösning för alla.